Aantal zwaarbelaste mantelzorgers dat zorgt voor 80+ ouders neemt toe

  • 28 maart 2024

Het aantal mantelzorgers dat voor hun 80+ ouders zorgt groeit en er zijn meer zwaarbelaste mantelzorgers dan 10 jaar geleden. Dit blijkt uit vandaag verschenen onderzoek van CBS. 

37 procent van de kinderen van 80-plussers gaf mantelzorg in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Van de kinderen geeft 7 procent aan zwaar belast te zijn. Tien jaar geleden was dat nog 5%. 

Waar komt de toename van overbelasting vandaan?  

Kleinere gezinnen 

Doordat gezinnen kleiner worden komen de mantelzorgtaken vaak nog maar bij 1 persoon terecht. Deze persoon is er dus meer uren aan kwijt en dan is het niet zo gek dat de belasting ook zwaarder wordt.  

Dochters en zonen 

Zorg komt vooral neer op dochters, zij geven vaker zorg op onverwachte momenten, bijvoorbeeld bij calamiteiten, en meer emotionele ondersteuning. Die zorg is meer belastend dan bijvoorbeeld het overnemen van de administratie wat mannen vaak doen. Dochters voelen zich dan ook vaker dan zonen zwaarbelast.   

Verpleeghuis 

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ouderen dat naar verpleeghuis gaat daalt. Maar ook bij opname gaat de mantelzorg door. Door personeelstekorten en bezuinigingen wordt een steeds groter beroep gedaan op mantelzorgers.  

Wat is de oplossing? 

De waarde van mantelzorgers voor onze samenleving is gigantisch, namelijk 44 miljard. Dat staat in schril contrast met wat wij investeren in mantelzorgers en hoe serieus we ze nemen, vindt MantelzorgNL.

We moeten ervoor gaan zorgen dat ze af en toe een adempauze krijgen, dat ze mantelzorg kunnen blijven combineren met hun werk en dat ze zorg makkelijk geregeld krijgen zonder de regelkolder waar ze nu mee te maken krijgen.  

Mantelzorg en werk 

Mantelzorg wordt ook als één van de oorzaken genoemd waardoor mensen meer stress ervaren door hun werk. Aangezien de vergrijzing toeneemt en meer mensen zullen moeten gaan mantelzorgen voor hun ouders, verdient de combinatie werk en mantelzorg de aandacht. Dat blijkt uit een onlangs verschenen onderzoek van TNO. Dit onderstreept het belang om ondersteuning van mantelzorg serieus te nemen, ook op de werkvloer. 

Meer informatie 

Lees het CBS onderzoek Vader en moeder op leeftijd.

En het artikel Bijna 1 op de 10 dochters van 80-plussers zwaar belast door mantelzorg | CBS 

The post Aantal zwaarbelaste mantelzorgers dat zorgt voor 80+ ouders neemt toe appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde