KOPP-KOV voor kinderen

  • 6 maart 2023
  • Land van Cuijk

KOPP KOV groep voor 10 – 16 jaar voor jongeren die een vader of moeder hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze wordt gegeven ism Novadic-Kentron. Het gaat om 7 bijeenkomsten van 1,5 uur op maandagmiddag. Start 6 maart 2023

Aanmelden en informatie:  info@ypse.nl : www.ypse.nl Contactpersoon jeugd: Eveline Vermeeren: e.vermeeren@ypse.nl of 06 – 2301 4025.
Contactpersoon volwassenen: Maria Naus: m.naus@ypse.nl of 06- 51319652  

Voor het preventieaanbod is geen verwijzing van de huisarts of beschikking nodig.

Het aanbod is gratis voor jeugd. Voor volwassenen vragen we een kleine vergoeding voor het cursusmateriaal.

ORGANISATOR Ypse

Ook interessant

Categorieën

Lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding

Aandacht voor persoonlijke ervaringen van deelnemers, contact met lotgenoten en thema's die door deelnemers worden aangedragen. Start: 8 mei op…

  • Calendar8 mei 2023
  • Clock8 bijeenkomsten

Psychische Problemen in de Familie

voor familieleden van mensen met psychische problemen, zoals depressie, psychose, angst, borderline, autisme e.d. Thema’s: info over diverse psychische ziekten,…

  • Calendarstart dinsdag 2 mei
  • Clock7