Lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding

  • 8 mei 2023
  • Land van Cuijk
  • 15:00 - 17:00 uur

Aandacht voor persoonlijke ervaringen van deelnemers, contact met lotgenoten en thema’s die door deelnemers worden aangedragen. Start: 8 mei op maandagmiddag, 8 bijeenkomsten. Locatie: Land van Cuijk.

Aanmelden en informatie:  info@ypse.nl : www.ypse.nl

Contactpersoon jeugd: Eveline Vermeeren: e.vermeeren@ypse.nl of 06 – 2301 4025.
Contactpersoon volwassenen: Maria Naus: m.naus@ypse.nl of 06- 51319652   Voor het preventieaanbod is geen verwijzing van de huisarts of beschikking nodig.
Het aanbod is gratis voor jeugd. Voor volwassenen vragen we een kleine vergoeding voor het cursusmateriaal.

ORGANISATOR Ypse

Ook interessant

Categorieën

Psychische Problemen in de Familie

voor familieleden van mensen met psychische problemen, zoals depressie, psychose, angst, borderline, autisme e.d. Thema’s: info over diverse psychische ziekten,…

  • Calendarstart dinsdag 2 mei
  • Clock7