Psychische Problemen in de Familie

  • start dinsdag 2 mei
  • Land van Cuijk
  • 10.00 - 12.00

voor familieleden van mensen met psychische problemen, zoals depressie, psychose, angst, borderline, autisme e.d. Thema’s: info over diverse psychische ziekten, vaardigheden, omgang met lastige situaties en emoties, aandacht voor uzelf als familielid en leren hoe op de been te blijven.
Start 2 mei in Land van Cuijk

Aanmelden en informatie:  info@ypse.nl : www.ypse.nl

Contactpersoon jeugd: Eveline Vermeeren: e.vermeeren@ypse.nl of 06 – 2301 4025.
Contactpersoon volwassenen: Maria Naus: m.naus@ypse.nl of 06- 51319652  

Voor het preventieaanbod is geen verwijzing van de huisarts of beschikking nodig.
Het aanbod is gratis voor jeugd. Voor volwassenen vragen we een kleine vergoeding voor het cursusmateriaal.

ORGANISATOR Ypse