Cursus omgaan met dementie op jonge leeftijd

  • 5 maart van 18:30 - 20:30 uur
  • Castella Cuijk, Cantheelen 6-200, 5431 MC Cuijk

Voor familie en naasten (partners, volwassen broers/zussen, vrienden) van iemand met dementie op jonge leeftijd.

Dementie op jonge leeftijd treft niet alleen degenen die er zelf aan lijden, maar ook de mensen in hun naaste omgeving, zoals partners en kinderen. Zorgengeeft voldoening, maar het betekent vaak ook een belasting. Hoe gaat u om met lastige situaties? Doet u het wel goed? Mist u steun van uw omgeving? Het is niet altijd gemakkelijk en het kan verdriet, booshied, eenzaamheid, onzekerheid en machteloosheid oproepen.

Maria Naus (preventiemedewerker m.naus@ypse.nl . Aanmelden en meer informatie tel. 088-8460464 of mail naar m.hartog@ggzoostbrabant.nl t.a.v. Marije Hartog.