Is het einde van het abonnementstarief Wmo in zicht?

  • 7 juni 2023

Het kabinet wil het abonnementstarief voor alle Wmo-voorzieningen afschaffen. In plaats daarvan komt dan weer een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Nu geldt een vast bedrag van 19 euro per maand voor alle Wmo-voorzieningen samen.

Door afschaffing van het abonnementstarief hoopt het kabinet dat mensen met hogere inkomens de zorg en ondersteuning buiten de Wmo gaan inkopen.

MantelzorgNL wil Kamerleden waarschuwen, omdat

  1. Het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage zorgt  voor een toename van zorgkosten, zeker voor de middeninkomens. En dat terwijl het kabinet in het regeerakkoord afsprak om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
  2. Invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage zorgt voor extra administratieve lasten en regeldruk, zowel voor de gebruiker van de Wmo-voorziening als voor de mantelzorger.
  3. Gemeenten en het CAK hebben extra kosten voor de uitvoering en controle op de inning van de inkomensafhankelijke eigen bijdragen.
  4. We niet verwachten dat de druk op huishoudelijke zorg zal afnemen door het invoeren van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De vraag naar zorg zal door de vergrijzing blijven toenemen. Bovendien zal de invoering leiden tot ongewenst mijden van hulp en ondersteuning met als mogelijk gevolg verschuiving naar duurdere zorg.

Op donderdag 8 juni praat het kabinet over dit voorstel. MantelzorgNL heeft bovenstaande punten per brief  onder de aandacht gebracht.

 

The post Is het einde van het abonnementstarief Wmo in zicht? appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde