Kamerleden vragen om aandacht positie mantelzorg bij Kamerdebat over arbeidsmarkt en zorg

  • 19 juli 2022

Door een tekort van zorgpersoneel, moeten mantelzorgers meer zorg opvangen. Daarom kan het debat in de Tweede kamer niet gevoerd worden zonder hierin mantelzorgers mee te nemen. MantelzorgNL is blij dat Mirjam Bikker (ChristenUnie) en Fleur Agema (PVV) tijdens het debat op 6juli aandacht vroegen voor de positie van de mantelzorger.

Mirjam Bikker (ChristenUnie)

Tweede Kamerlid Mirjam Bikker (ChristenUnie) vroeg de minister hoe de samenwerking tussen formele en informele zorg beter kan. Zij uitte haar zorgen dat van mantelzorgers niet oneindig veel verwacht kan worden. Terwijl het in de toekomst belangrijk wordt om meer voor elkaar te gaan zorgen. Hoe geven we dit vorm? Hoe komt er meer waardering en ruimte voor mantelzorgers? Mirjam Bikker ziet ruimte wanneer een mantelzorger werk en zorg moet combineren. Goed beleid rond zorgverlof bij werkgevers is dan wenselijk. Maar ook een fiscaal stelsel, dat niet tegen je werkt op het moment dat je er voor kiest meer voor een ander te zorgen en (tijdelijk) minder te werken. Meer samenwerking tussen de formele en informele zorg vraagt ook om een andere houding van de zorgprofessional: namelijk om samen te werken in plaats van te denken: wat is de indicatie? Mirjam Bikker vroeg de minister te schetsen hoe zij dit een beter vervolg wil geven. En hoe kan een mantelzorger beter in beeld zijn bij de huisarts, bij de thuiszorg en bij het sociaal team, juist om overbelasting te voorkomen?

Fleur Agema (PVV)

Tweede Kamerlid Fleur Agema vroeg aandacht voor de steeds zwaardere belasting van mantelzorgers. Zo constateert zij dat mantelzorgers steeds meer zorghandelingen verrichten, waar een zorgprofessional een opleiding voor heeft gevolgd maar een mantelzorger niet. Terwijl mantelzorgers al zoveel taken op zich nemen.

Reactie minister Helder

Minister Helder sprak in het debat haar waardering uit voor de inzet van mantelzorgers. De minister vindt het belangrijk dat werkgevers meer aandacht hebben wanneer iemand werk en mantelzorg combineert. Dit is een speerpunt van het huidige Kabinet. Op dit moment werkt staatssecretaris Van Ooijen aan een mantelzorgplan. Zodra dit plan er is, wil de minister in gesprek met partijen. De minister vindt het heel belangrijk dat mantelzorgers (thuis) beter ondersteund worden en ook om overbelasting vroeg te signaleren bij mantelzorgers.

The post Kamerleden vragen om aandacht positie mantelzorg bij Kamerdebat over arbeidsmarkt en zorg appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde