Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

  • 16 mei 2024

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSCV en BBB.

Als belangenbehartiger van meer dan 5 miljoen mantelzorgers zijn we heel benieuwd naar de concrete plannen van het nieuwe kabinet om mantelzorgers te ondersteunen en te helpen om hun dagelijkse mantelzorg taken beter te combineren met werk, studie en andere verplichtingen.

Voor de formatieronde is het belangrijk te constateren dat mantelzorg zich niet beperkt tot zorg, maar juist grote dwarsverbanden laat zien met bijvoorbeeld werk, onderwijs en wonen. Tijdens de kabinetsperiode Rutte IV is het mantelzorgers niet ten goede gekomen dat de verantwoordelijkheden over meerdere bewindslieden binnen het ministerie van VWS waren gespreid. Omdat het thema mantelzorg complex in elkaar steekt pleit MantelzorgNL ervoor dat beleidsterreinen die van invloed zijn op de situatie van mantelzorgers beter op elkaar worden afgestemd.

MantelzorgNL gaat graag met de toekomstige minister van VWS in gesprek hoe ondersteuning van mantelzorgers kan worden vormgegeven in deze nieuwe kabinetsperiode.

The post Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar20-JUNI-2024

Wie is verantwoordelijk als de mantelzorger handelingen overneemt van de zorgprofessional? 

Mantelzorgers worden steeds vaker gevraagd om bij te springen in de zorg. Een vraag die dan opkomt is: wat als…

  • Calendar20-JUNI-2024

Liefdevolle Plicht nu ook in regio Twente, Waalwijk en Apeldoorn

In navolging van de succesvolle pilots die we de afgelopen twee jaar in Woerden, Tilburg en Wierden uitvoerden, zijn we…

158 Gerelateerde