Mantelzorg onderdeel van de brede SPUK

  • 10 februari 2023

Op het gebied van informele zorg, waaronder ook mantelzorg valt, staat een hoop te gebeuren in de komende jaren. Met de brede Specifieke Uitkering (SPUK) komt er voor gemeenten geoormerkt budget beschikbaar voor de ondersteuning van mantelzorgers.

Met de brede SPUK wil het ministerie van VWS meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis. Deze integrale aanpak moet bijdragen aan het verbeteren van gezondheid in brede zin.

Gemeenten kunnen nu de brede SPUK aanvragen. Voor de aanvraag van de SPUK gelden dienen gemeentes een plan van aanpak in te dienen.

Webinar Inzet brede SPUK voor mantelzorg in de sociale basis

Op 2 februari organiseerde MantelzorgNLpro een webinar over hoe je als gemeente de brede SPUK kunt inzetten voor mantelzorg. Kijk het webinar hier terug.

Opstellen Plan van Aanpak

Heb je nog onvoldoende zicht op welke onderdelen uit het gemeentelijk beleid en de behoeften van mantelzorger juist met deze brede SPUK ondersteund kunnen worden? MantelzorgNLpro denkt daarover graag mee en heeft hiervoor een adviespakket aan activiteiten samengesteld. Op basis van een tweetal focusgroepen onder mantelzorgers en spiegelgesprekken met professionals zetten wij concrete aanbevelingen op een rij waarmee je het plan van aanpak concreet kunt maken. Het verslag van het door ons uitgevoerde onderzoek kun je gebruiken als onderbouwing van je aanvraag.

Voor het opstellen van het plan van aanpak is een ondersteuningsbudget beschikbaar. Het budget van maximaal € 7.400 per gemeente (exclusief btw) kun je inzetten voor ondersteuning bij de aanvraag en het opstellen van het integrale plan van aanpak. Dit ondersteuningsbudget kun je tot 1 juli 2023 aanvragen via het formulier Aanvraag ondersteuningsbudget voor plan van aanpak gezond en actief leven | VNG.

Aanvraag en planning

Aanvraagperiode 1:
Van 6 februari 2023 tot en met 31 maart 2023.

  • Aanvraag geldt voor 2023 tot en met 2026.

Aanvraagperiode 2:
Van 1 september 2023 tot en met 31 oktober 2023.

  • Programma’s, die in 2024 en later zullen worden uitgevoerd.
  • Aanvraag geldt voor 2024 tot en met 2026.
  • Indiening plan van aanpak.

Meer weten over ons adviespakket?

Wij vertellen je er graag meer over. Neem vrijblijvend contact op via advies@mantelzorg.nl.

Lees meer over de SPUK en mantelzorg.

The post Mantelzorg onderdeel van de brede SPUK appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde