Mantelzorger vermindert werkdruk van zorgpersoneel in verpleeghuis niet

  • 13 juni 2024

Verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis zijn blij met hulp van familie, maar ervaren geen vermindering van werkdruk. Dat is de uitkomst van een vandaag verschenen onderzoek van Investico, Trouw en De Groene Amsterdammer in samenwerking met beroepsvereniging voor zorgpersoneel V&VN.

Extra werkzaamheden

Vorig jaar berichtte MantelzorgNL al over de brieven die mantelzorgers vanuit de zorg kregen met de vraag om met klem extra werkzaamheden te verrichten, met name in het verpleeghuis. Werkzaamheden zoals: helpen met eten, verschoning, toiletgang maar ook voor een ziekenhuisbezoek of maken ze met de bewoner een ommetje.

Mantelzorgers vragen tijd

Hoewel ruim zestig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden de inzet van meer mantelzorgers een goed idee vinden om de groeiende, structurele personeelstekorten op te lossen, geeft meer dan de helft verpleegkundigen en verzorgenden aan niet minder werkdruk te ervaren als mantelzorgers bijspringen. Ook mantelzorgers vragen tijd en zijn vaak overbelast waardoor ze juist zelf aandacht nodig hebben, concludeert het verpleeghuispersoneel.

Ongewenste situaties

Ook geven zes op de tien verpleeghuismedewerkers aan dat zij soms ongewenste situaties met mantelzorgers meemaken, zoals agressie, intimidatie of verbaal geweld. Een ander punt dat leeft onder de helft van de ondervraagden is dat zij niet weten wie verantwoordelijk is als een mantelzorger een foutje maakt.

Goede afstemming

MantelzorgNL herkent de signalen van de verpleeghuismedewerkers. Soms maken mantelzorgers zich zelf ook zorgen over of ze aansprakelijk zijn. Mantelzorgers zijn geen alternatief voor het gebrek aan gekwalificeerd en goed geschoold personeel.

Wij onderschrijven dan ook de conclusie van hoogleraar en voorzitter van beroepsvereniging V&VN Bianca Buurman dat het voor de zorgvrager heel vertrouwd kan zijn als de mantelzorger meer in de buurt is om de kwaliteit van leven te verbeteren. In goede afstemming met het verplegend personeel, de cliënt én de mantelzorgers kan worden verkend wat een mantelzorger kan en wil doen. Waarbij goed moet worden gekeken hoe het met de mantelzorgers zelf op dat moment gaat. De mantelzorgers kan niet gezien worden als snelle ‘inzet’ om problemen die elders zijn ontstaan op te lossen.

The post Mantelzorger vermindert werkdruk van zorgpersoneel in verpleeghuis niet appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde