Prinsjesdag 2022: belang van mantelzorg neemt toe

  • 21 september 2022

Prinsjesdag stond in het teken van onzekere tijden en de wens om samen stapsgewijs te werken aan maatschappelijke vernieuwing. Veel aandacht was er voor koopkracht, arbeidsmarkt, energie en klimaat, maar ook ons zorgstelsel kwam aan bod.

Transitie in de zorg

De Miljoenennota 2023 spreekt over een aanstaande transitie in de formele zorg ‘Zonder ingrijpen loopt het stelsel vast door een gebrek aan personeel en middelen, met allerlei ongewenste gevolgen van dien. Zo is het denkbaar dat in 2040 het niet langer voor iedereen mogelijk is om passende formele zorg te vinden en te organiseren.’

Ook spreekt de miljoenennota over het in toom houden van het afremmen van de formele zorgkosten en er tegelijk voor zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor mensen die het nodig hebben.

Deze boodschap gaat uiteraard veel betekenen voor mantelzorg. Daar werd echter tot onze teleurstelling in de troonrede en miljoenennota niets over gezegd. Behalve dat het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen juist (relatief) zal afnemen. En daar ligt precies onze zorg: de coronacrisis heeft ons immers geleerd: afschalen formele zorg is opschalen informele zorg. Terwijl aan de andere kant de zorgvraag toe zal nemen.

Nieuwe programma’s

Het kabinet ziet dat in de toekomst, wanneer de vergrijzing toeneemt, het potentieel aan mantelzorgers daalt. Maar het uitgangspunt bij passende zorg ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’ gaat van mantelzorgers wél meer vragen. MantelzorgNL ziet nog onvoldoende hoe de informele zorg hierop voorbereid wordt.

Het ministerie start met enkele programma’s, zoals het WoZo (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de sociale basis. Deze programma’s moeten gaan helpen om voorbereid te zijn op de toekomst. Maar bij alle programma’s ervaren mantelzorgers de gevolgen en wordt meer inzet verwacht. MantelzorgNL is kritisch of dit niet leidt tot verzwaring bij mantelzorgers zonder dat daar voldoende hulp en ondersteuning tegenover wordt gesteld. MantelzorgNL zal zich hiervoor hard maken het komende jaar.

Het kabinet steekt de hand uit naar de samenleving door aan te geven dat we de aankomende zorgtransities samen gaan oppakken. MantelzorgNL pakt deze hand uiteraard aan, om voor de belangen van mantelzorgers en mantelzorgondersteunende organisaties op te komen.

The post Prinsjesdag 2022: belang van mantelzorg neemt toe appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde