Provincies: spreek ook over mantelzorg!

  • 27 maart 2023

In elke provincie vinden nu gesprekken plaats over welke partijen de komende vier jaar de provincie gaan besturen. Mantelzorg moet hierbij ook als gespreksthema op tafel komen, vindt MantelzorgNL.

Ouderen die langer thuis wonen, gaan langer en meer een beroep doen op hun naasten. Om dit goed voor elkaar te krijgen, kan ook de provincie een steentje bijdragen.

Concreet vraagt MantelzorgNL aan provincies:

  1. Ga bouwen voor ouderen
  2. Zorg voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  3. Vraag gemeenten te komen met goede woon-zorg visies
  4. Pleit voor ruim baan voor (pre-)mantelzorgwoningen in gemeentelijk omgevingsbeleid.

Meer informatie

Lees verder in de brief die aan de twaalf provincies is verstuurd.

The post Provincies: spreek ook over mantelzorg! appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar07-DECEMBER-2023

SCP: Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het activeren van jongeren op verschillende terreinen zoals onderwijs, werk en mantelzorg. Wat doet…

  • Calendar01-DECEMBER-2023

Nieuw Generiek Kompas, bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan ontwikkeld, gericht op het…

113 Gerelateerde