Provincies: spreek ook over mantelzorg!

  • 27 maart 2023

In elke provincie vinden nu gesprekken plaats over welke partijen de komende vier jaar de provincie gaan besturen. Mantelzorg moet hierbij ook als gespreksthema op tafel komen, vindt MantelzorgNL.

Ouderen die langer thuis wonen, gaan langer en meer een beroep doen op hun naasten. Om dit goed voor elkaar te krijgen, kan ook de provincie een steentje bijdragen.

Concreet vraagt MantelzorgNL aan provincies:

  1. Ga bouwen voor ouderen
  2. Zorg voor goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer
  3. Vraag gemeenten te komen met goede woon-zorg visies
  4. Pleit voor ruim baan voor (pre-)mantelzorgwoningen in gemeentelijk omgevingsbeleid.

Meer informatie

Lees verder in de brief die aan de twaalf provincies is verstuurd.

The post Provincies: spreek ook over mantelzorg! appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde