Informele zorg

Formele zorg is zorg die wordt geleverd door beroepskrachten, dus betaalde zorg. Informele zorg is zorg waarvoor niet wordt betaald, verricht door mantelzorgers en/of (zorg)vrijwilligers.

Samenwerking formele en informele zorg

In Nederland zorgen we voor elkaar. Gelukkig maar. Soms wordt dat gedaan door mantelzorgers en vrijwilligers (informele zorg), soms door betaalde professionals (formele zorg). In het Land van Cuijk zijn mantelzorgers en vrijwilligers van onschatbare waarde in de zorg en ondersteuning. Steeds meer zorgtaken verschuiven naar deze groep. Er wordt steeds meer van ze gevraagd vanuit overheid, zorgorganisaties en hulpvragers. Het gevaar? Overbelasting en mensen die over hun grenzen heen gaan. En dát is precies wat wij willen voorkomen. Daarom stellen we ons de vraag: ‘Hoe zorgen we voor een soepele samenwerking tussen de informele zorg en formele zorg?’ Zodat hulpvragers de juiste zorg krijgen, maar niemand over zijn of haar grenzen gaat. Belangrijk voor mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook voor beroepskrachten.

Steun van jouw omgeving

Als mantelzorger kun je soms best wat steun en hulp gebruiken uit jouw omgeving. Een luisterend oor of een helpende hand is vaak dichter bij dan je denkt. Wij helpen jou deze te vinden.

Heb ik hulp nodig?

Die vraag stel je je vast wel eens. Voor iemand zorgen is namelijk een hele taak, zeker als je (het gevoel hebt dat je) er alleen voor staat. Het is dan goed om hulp en steun te zoeken in jouw omgeving. Het delen van de zorg en de verantwoordelijkheid maakt het voor jou minder zwaar. Zo kunnen (en willen!) familieleden, vrienden en professionele dienstverleners vaak best een helpende hand toesteken. Ze kunnen enkele taken van jou overnemen of bijvoorbeeld met jou meedenken.

Vragen staat vrij

Hulp dient zich meestal niet vanzelf aan. Veel mensen zijn best bereid om te helpen, maar weten niet dat ze nodig zijn. Het initiatief ligt dus bij jou. Maar hoe pak je dat aan?

  1. Breng eerst jouw netwerk in kaart. Denk aan familieleden, vrienden, buren, vrijwilligers, verenigingen en zorgprofessionals. En aan Mantelzorg- en vrijwilligersplein Mantelzorg natuurlijk.
  2. Stel jezelf de vraag: bij welke hulp ben ik gebaat? Heb je behoefte aan een luisterend oor? Tijdelijke overname van zorg? Hulp bij regelwerk of juist praktische ondersteuning?
  3. Bedenk wie je kunt vragen voor welke hulpvraag. Denk hierbij niet voor anderen, maar vraag het ze gewoon. Mensen zijn snel bereid te helpen, en zien het vaak als een klein klusje en niet als een grote opoffering.
  4. Breid stap voor stap jouw netwerk uit. De mensen die je kent, hebben wellicht ook weer waardevolle contacten. Ook hier geldt: durf te vragen!

Mantelzorg- & Vrijwilligersplein ondersteunt

Wil je hulp bij het inschakelen en uitbreiden van jouw sociale netwerk? Maak dan een afspraak met onze mantelzorgconsulent. Stuur een mail naar mvplein@sociom.nl of bel naar 0485-700500.

Folders

Download

Folder Respijtzorg


Snel naar