Mantelzorgwaardering

Als jij mantelzorger bent, heb je ieder jaar recht op de mantelzorgwaardering. Daarmee willen gemeenten laten zien dat ze de inzet enorm waarderen.

Omdat je het verdient

Jaarlijkse waardering

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van €100, – en wordt één keer per jaar uitgereikt. Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan. Aanvragen kan vanaf 1 juni tot 15 december 2021.

Wanneer kom je in aanmerking voor de  mantelzorgwaardering?

Om de waardering te ontvangen, gelden onderstaande criteria:

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week (gemiddeld);
  • Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een waardering ontvangen;
  • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis);
  • Als mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen ontvangen;
  • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan. Je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge  mantelzorgers

Jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet en is het mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar.  Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering. 

Waardering aanvragen

De mantelzorgwaardering kan jaarlijks opnieuw worden aangevraagd door de mantelzorger of door de zorgontvanger. De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef.  Aanvragen kan vanaf 1 juni tot 15 december 2021 via deze website
Let op! Het is zeer belangrijk dat de gegevens goed worden ingevuld. Foutieve aanvragen kunnen helaas niet worden gehonoreerd.

Verstrekking

De mantelzorgwaardering wordt per aanvrager éénmaal per jaar verstrekt. Verstrekking van de mantelzorgwaardering vindt per kwartaal plaats en wel in het kwartaal volgend op het kwartaal waarin een aanvraag wordt ingediend. Na het inzenden van het formulier ontvangt u altijd een bevestigingsmail (check ook je spammap). Bewaar deze goed als bewijs van je aanvraag. Bij vragen kun je mailen naar mantelzorgwaardering@sociom.nl.


Snel naar