Respijtzorg

Zorg jij regelmatig voor iemand anders, vrijwillig en onbetaald, dan noemen we je een ‘mantelzorger’. Heb je wel eens behoefte aan iemand die de zorg tijdelijk van je kan overnemen? Heel begrijpelijk. We helpen je graag bij het vinden van de juiste ‘respijtzorg’.

Een adempauze ofwel respijtzorg

Respijtzorg is als het ware een adempauze. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan. Wellicht vraag je af en toe een buur of een vriend(in) om even in te vallen. Maar soms is er meer en langduriger ondersteuning nodig, zodat je zelf op de been blijft en hulp kunt blijven bieden aan de persoon die zorg vraagt. Hier vind je informatie voor (jonge) mantelzorgers over de verschillende vormen van respijtzorg en de manier waarop je dat kunt regelen. Of kijk meteen op de respijtzorgkaart.

Vormen van vervangende mantelzorg

Afhankelijk van jouw persoonlijke woon- en werksituatie kan er behoefte bestaan aan kortdurende of langdurende ondersteuning. Diverse vormen van vervangende mantelzorg worden hieronder toegelicht. Onder ‘anders’ vind je tips voor vakantieaanbod. 

Respijtzorg light

Samen met de zorgvrager iets leuks doen. Bijvoorbeeld groepswandelen. Als mantelzorger maak je zelf de keuze of je mee wilt wandelen. Andere vormen van respijtzorg light zijn samen wennen op de dagopvang of een kopje koffie drinken bij het ontmoetingspunt in je eigen woonomgeving.

Dagopvang

Soms is het fijn om de persoon voor wie je zorgt naar een locatie te brengen waar hij of zij zich veilig, vertrouwd en prettig voelt. Je kunt met een gerust hart de zorg een dag of dagdeel uit handen geven. Dat kan onder andere bij een voorziening voor dagbesteding of bij een zorgboerderij.

Aanwezigheidszorg

Aanwezigheidszorg is zorg bij jou thuis. Dit kan vrijwillige hulp zijn, maar ook individuele begeleiding van de zorgvrager door een professional. Een vrijwilliger of professional neemt de zorg van je over en blijft bij jouw naaste. Dat geeft de mantelzorger de ruimte om iets voor zichzelf te doen: sporten, naar familie, hobby, boodschappen doen, etc.

Logeerzorg

Voor de wat langere opvangbehoefte zijn er onder andere logeerhuizen. Hier kan de persoon voor wie je zorgt een of meerdere dagen verblijven.

Folders

Download

Folder respijtzorg

Bekijk de respijtzorgkaart

Heb je weleens behoefte aan iemand die de zorg tijdelijk van je kan overnemen? Heel begrijpelijk. We helpen je graag bij het vinden van de juiste ‘respijtzorg’.


Snel naar