Wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden voor mantelzorgers in de bijstand

  • 25 juni 2024

Wie een bijstandsuitkering heeft en mantelzorg verleent heeft weleens te maken gehad met verplichte tegenprestaties en onterechte kortingen. Dit leidde meermaals tot schrijnende situaties waar MantelzorgNL vaak aandacht voor heeft gevraagd. Demissionair minister voor armoedebeleid Carola Schouten wil dit veranderen en wil meer mogelijkheden creëren voor het bieden of ontvangen van mantelzorg vanuit de bijstand. Daarom heeft zij vrijdag 21 juni het wetsvoorstel Participatiewet in balans naar de Tweede Kamer gestuurd.

Belangrijke punten

MantelzorgNL ziet in het voorstel mooie punten beschreven die ervoor zorgen dat de waardevolle inzet van mantelzorgers ook als zodanig wordt erkend. Belangrijke punten uit het voorstel:

  • Mantelzorg levert net zo goed een bijdrage aan de maatschappij als betaald werk. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen én mantelzorg verlenen hoeven niet meer bang te zijn dat ze hierdoor gekort worden op hun uitkering. Mantelzorgers hoeven ook geen toestemming meer te vragen voor het verlenen van mantelzorg.
  • Mantelzorgers houden het recht op ontvangen van een bijstandsuitkering wanneer ze samenwonen met een naaste die zorg nodig heeft. Op dit moment is dat voor een bepaalde groep mantelzorgers niet het geval.
  • Wanneer een gemeente twijfelt of er sprake is van mantelzorg dan is het de bedoeling dat de bewijslast bij de gemeente ligt. Op dit moment moet de mantelzorger dit aantonen, wat vaak veel regelkolder tot gevolg heeft.

We zijn er nog niet

Zijn met de invoering van dit voorstel alle problemen voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering voorbij? Nee, dat helaas niet. Wanneer dit voorstel door het nieuwe kabinet wordt behandeld in de Tweede Kamer zal MantelzorgNL er daarom voor blijven lobbyen dat de positie van mantelzorgers nog sterker naar voren komt.

Maar naast de intentie om na te denken over een topsportstatus voor studenten of een wetsvoorstel voor het vergunningsvrij plaatsen van mantelzorgwoningen, is dit weer een volgende kleine stap richting een mantelzorgvriendelijke samenleving.

The post Wetsvoorstel biedt meer mogelijkheden voor mantelzorgers in de bijstand appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde