Wetsvoorstel mantelzorgwoningen: vergunningsvrij overal in Nederland

  • 21 maart 2024

MantelzorgNL ziet dat na invoering van de omgevingswet per 1 januari veel gemeenten het eerdere beleid van vergunningsvrij plaatsen van een mantelzorgwoning continueren. Minister Hugo de Jonge geeft in het op 7 maart verschenen wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting aan graag te zien dat alle gemeenten in Nederland dit voorbeeld volgen.

De omgevingswet geeft ruimte aan gemeenten om met eigen beleid te komen qua mantelzorgwoningen en eventueel daarvoor een vergunning te hanteren. De brief van de Minister geeft nu al duidelijk aan het vergunningsvrij beleid de voorkeur te geven via een centrale aansturing.

Goede ontwikkelingen

Dit komt alle mantelzorgers ten goede, namelijk overal in Nederland een vergunningsvrijbeleid qua mantelzorgwoningen. MantelzorgNL vindt dit een goede ontwikkeling. Wel belangrijk is te onderzoeken of het stoppen van een vergunning niet wordt ondermijnd door een aanscherping of verzwaring van de voorwaarden die hieraan zijn gekoppeld.

Vergunningsvrij ook voor pre-mantelzorgwoningen

Uiteraard spant MantelzorgNL zich tot het uiterste in om ook het vergunningsvrijbeleid te realiseren voor pre-mantelzorgwoningen waar nu 1 op de 5 gemeenten al beleid op hebben. Hierover gaat MantelzorgNL in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Kamerleden die woningbeleid in portefeuille hebben.

The post Wetsvoorstel mantelzorgwoningen: vergunningsvrij overal in Nederland appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar05-APRIL-2024

test

The post test appeared first on MantelzorgNLpro.

  • Calendar28-MAART-2024

Het aantal zwaarbelaste mantelzorgers dat zorgt voor 80+ ouders neemt toe

Het aantal mantelzorgers dat voor hun 80+ ouders zorgt groeit en er zijn meer zwaarbelaste mantelzorgers dan 10 jaar geleden.…

137 Gerelateerde