AMVN en Landelijk Platform Odensehuizen sluiten zich aan bij petitie MantelzorgNL

  • 7 november 2023

Ruim een week na de start van de petitie Stop de #regelkolder hebben we ruim 5.000 handtekeningen opgehaald. Daar zijn we heel blij mee. Ook zijn we blij verrast met organisaties die zich spontaan bij ons melden met de vraag of ze ook samenwerkingspartner kunnen worden. Natuurlijk kan dat! AMVN en het Landelijke Platform Odensehuizen sloten zich afgelopen week bij ons aan.

Acht partijen

Samen met onze partners van het eerste uur: Alzheimer Nederland, Mantelzorgelijk, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo en Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, SOMNL) zijn er nu 8 partijen aangesloten.

Brede achterban

Naast onze leden sterkt zo’n brede achterban ons dat we op de goede weg zijn. Ook organisaties als Parkinson Vereniging, Sociaal Werk Nederland, BMZM en veel organisaties voor mantelzorgondersteuning in het land deelden onze oproep. Hartelijk dank daarvoor.

Dag van de Mantelzorg

Samen dragen we er aan bij dat er zoveel mogelijk mensen gaan tekenen, want er moeten nog veel mee handtekeningen bij komen! Deze week zijn alle ogen gericht op vrijdag: de Dag van de Mantelzorg.

Nieuwe partners: AWVN en Landelijk Platform Odensehuizen

Beide nieuwste partners weten waarover ze praten. De AMVN is de brancheorganisatie van bedrijven die zich ten doel heeft gesteld mantelzorgers te ondersteunen op het gebied van particuliere dienstverlening in de zorg. Zij verlenen lichte zorg ter ondersteuning van de mantelzorger.

Het Landelijk Platform Odensehuizen wil bijdragen aan een dementievriendelijke samenleving. Zij bieden een ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie en hun naasten en ondersteunen bij het zo goed mogelijk thuis wonen van mensen met beginnende dementie en hun naasten.

Petitie: Stop de #regelkolder

Mantelzorgers die intensief zorgen voor een naaste zijn gemiddeld vier uur per week bezig met regeltaken. Om overbelasting en frustratie te voorkomen, helpt het als mantelzorgers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan formulieren, ingewikkelde regelgeving en organisaties die langs elkaar heen werken. Om dit werkelijkheid te maken, is de petitie gestart Maak mantelzorgers belangrijker dan regels. Stop de regelkolder!

Teken de petitie

Benieuwd met wat voor regeldruk mantelzorgers dan te maken hebben? Kijk hier het filmpje:

The post AMVN en Landelijk Platform Odensehuizen sluiten zich aan bij petitie MantelzorgNL appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde