Voor professionals

Als beroepskracht heb je een belangrijke taak in mantelzorgondersteuning. Je zorgt voor de (h)erkenning van mantelzorgers en bent vaak hun eerste aanspreekpunt. Maar hoe ondersteun je mantelzorgers optimaal? Wat als zij vragen stellen waarop je niet direct een antwoord hebt? Met deze en andere vragen kun je bij ons terecht.

Samenwerken: in ieders belang

Betrokkenheid van de omgeving draagt bij aan het herstel van de cliënt. Vaak ben jij degene die het sociale netwerk van de mantelzorger – buren, vrienden en familie – actief benadert. Samen kunnen jullie werken aan betere zorg. Dat gaat meestal niet zonder slag of stoot: zorgvragers deinzen nogal eens terug voor zorg door anderen dan hun directe naasten. De mantelzorger wil graag verlichting van zijn of haar taak, maar is zodanig emotioneel betrokken bij de zorgvrager dat hij/zij alles in eigen hand houdt, hoe zwaar dat ook valt. Het is daarom een hele kunst om de mantelzorger op een goede manier te steunen.

Handvatten en tools

Het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein deelt kennis en expertise met je en heeft allerlei hulpmiddelen ontwikkeld die jou houvast bieden bij de ondersteuning van en samenwerking met de mantelzorger. Je krijgt handvatten en tools die je meteen kunt gebruiken bij je dagelijkse contacten met mantelzorgers.

Jij + wij = optimale mantelzorg

Mantelzorg kan erg zwaar zijn. Zeker in combinatie met een drukke baan. Veel werkende mantelzorgers overwegen dan ook om minder te gaan werken of zelfs helemaal te stoppen. Het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein helpt jouw organisatie én medewerkers om de juiste balans te vinden. Zodat werkende mantelzorgers gezond, gemotiveerd én duurzaam inzetbaar blijven. Samen met jou willen wij bijdragen aan goed mantelzorgbeleid en doeltreffende samenwerking met mantelzorgers. Heb je vragen over mantelzorg of onderwerpen die daarmee samenhangen, neem dan gerust contact met ons op. Ook voor persoonlijk advies of ondersteuning op maat. Laat ons weten wat wij voor jou kunnen betekenen!

Onderzoek en signalering

Ook (behoefte-)onderzoek en signalering van veranderingen en tendenzen hoort bij de taken van Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. Zo is er de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar jonge mantelzorgers, respijtzorg en de werkende mantelzorger. Het thema van een onderzoek vormt regelmatig de aanleiding voor een symposium over dat onderwerp, zodat de resultaten bekend worden bij een grote groep (professioneel) betrokkenen. Wil je op de hoogte blijven van onze onderzoeken en bevindingen? Schrijf je dan op onze website in voor onze digitale nieuwsbrief!

Visie- en beleidsontwikkeling

In direct contact met onze doelgroepen zijn wij continu bezig visie te ontwikkelen op mantelzorgbeleid. Deze visie implementeren we in samenspraak met onze opdrachtgevers binnen organisaties, bedrijven en instellingen. Wij stimuleren mantelzorgvriendelijk werkgeverschap, geven training en advies en doen (praktijk)onderzoek naar mantelzorg-gerelateerde onderwerpen. Neem gerust contact met ons op als je hier meer over wilt weten.

Mantelzorg- en Vrijwilligersplein

  • weet wat er speelt op het gebied van mantelzorg, zowel landelijk als lokaal;
  • beschikt over actuele informatie met betrekking tot sociale kaart, wet- en regelgeving en signalering;
  • heeft een goede informatievoorziening voor mantelzorgers, zoals foldermateriaal en informatiebijeenkomsten;
  • biedt professionals effectieve tools en methodieken voor de samenwerking met mantelzorgers;
  • organiseert trainingen en cursussen voor jou en je collega’s over bijvoorbeeld het in beeld brengen en opbouwen van een netwerk rond cliënten;
  • begeleidt en adviseert bij het ontwikkelen van visie en beleid ten aanzien van mantelzorg binnen jouw organisatie;
  • ondersteunt bij het verzorgen van presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten en lezingen over mantelzorg en aanverwante onderwerpen zoals: ‘respijtzorg’, ‘werk en mantelzorg’ en ‘jonge mantelzorgers’;
  • werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties, zowel met vrijwillige als professionele organisaties;
  • is betrokken bij (advies over) onderzoek en innovatie binnen de mantelzorg.

Maak werk van betere samenwerking

Wil je de samenwerking met mantelzorgers, familieleden, vrienden, buren en kennissen van een cliënt of bewoner verbeteren? En binnen jouw organisatie een slag maken op dit gebied? Neem dan contact met ons op.


Snel naar