Respijtzorg voor mantelzorgers

Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken wordt door verschillende organisaties in Land van Cuijk respijtzorg aangeboden. Mantelzorg- en Vrijwilligersplein geeft een overzicht van alle mogelijkheden en wat je hierbij als professional kunt betekenen.

Wat is respijtzorg

Respijtzorg is als het ware een adempauze. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan. Wellicht wordt er af en toe een buur of een vriend(in) gevraagd om even in te vallen. Maar soms is er meer en langdurigere ondersteuning nodig, zodat de mantelzorger zelf op de been blijft en hulp kan blijven bieden aan de persoon die zorg vraagt. 

Downloads

Download

Folder over respijtzorg

Download

Infographic over respijtzorg

Bekijk de respijtzorgkaart

Hieronder je een overzicht van alle organisaties die respijtzorg bieden in Land van Cuijk.


Snel naar