Brief aan informateurs: neem mantelzorg mee in de onderhandelingen

  • 30 april 2024

Geen omgekeerde postcodeloterij voor mantelzorgondersteuning, respijtzorgvoorzieningen, werk en mantelzorg, topsportstatus voor jonge mantelzorgers, een minister van mantelzorg. MantelzorgNL vraagt de informateurs van Zwol en Elbert Dijkgraaf mantelzorg mee te nemen in de onderhandelingen met BBB, NSC, PVV en VVD.

De Kabinetsonderhandelingen worden op 6 mei hervat, waarna tot 15 mei aan een conclusie wordt gewerkt. De informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf hebben ongetwijfeld nog veel werk te verzetten.

Over de onderhandelingen komt inhoudelijk nog niet veel naar buiten. Er is al wel gesproken over de zorg, met name het gedeeltelijk of in zijn geheel schrappen van het eigen risico vormt onderwerp van gesprek.

Wat vragen we?

Dit zijn de punten die MantelzorgNL de onderhandelaars vraagt mee te nemen:

  • Neem de omgekeerde postcodeloterij in mantelzorgondersteuning bij gemeenten weg door een centraal kader plus minimumeisen te hanteren
  • Investeer in een landelijk dekkend kwalitatief netwerk van respijtvoorzieningen
  • Zorg ervoor dat de situatie van jonge mantelzorgers binnen het onderwijs wordt versterkt door afspraken te maken overeenkomstig het Actieplan Flexibel Onderwijs en Topsport en dit in te voeren binnen het HBO, Universiteit en daarnaast het V(MBO)
  • Laat mantelzorg- en pre-mantelzorgwoningen op gemeentelijk niveau vergunningvrij plaatsen
  • Stimuleer creatieve voorstellen ten gunste van mantelzorg die de doorstroom in huisvesting faciliteren
  • Ondersteun het combineren van werk en mantelzorg door bovenwettelijke maatregelen, flexibiliteit in maatschappelijk verlof en werken aan regelingen die voor een langere periode houvast bieden waarbij het nog uit te brengen SER-advies op dit punt belangrijke aanknopingspunten kan bieden
  • Maak één minister verantwoordelijk voor álle wet- en regelgeving met implicaties voor mantelzorg in een nieuw te vormen kabinet met interdepartementale ondersteuning en laat daarmee het maatschappelijk belang van mantelzorg zien

Meer informatie

The post Brief aan informateurs: neem mantelzorg mee in de onderhandelingen appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde