Duidelijkheid over de rollen en verwachtingen rondom cliëntvertegenwoordiging

  • 14 mei 2024

De handreiking Goede Cliëntvertegenwoordiging biedt duidelijkheid over de rol van de vertegenwoordiger en wat de zorgverlener, cliënt en vertegenwoordiger van elkaar mogen verwachten. De handreiking heeft als doel onduidelijkheden en misverstanden rondom vertegenwoordiging weg te nemen.

De handreiking geeft antwoorden op vragen als: Wat is een cliëntvertegenwoordiger? Wat zijn taken en verantwoordelijkheden van een cliëntvertegenwoordiger? En wat mogen vertegenwoordiger, cliënt en zorgverlener van elkaar verwachten? Ook biedt de handreiking praktische adviezen en praktijkvoorbeelden. Naast een handreiking voor zorgverleners is er ook een versie ontwikkeld voor cliënten en hun mantelzorgers.

MantelzorgNL heeft meegedacht over wat cliëntvertegenwoordiging voor mantelzorgers betekent en welke informatie voor hen handig is.

VWS heeft Vilans opdracht gegeven om samen met relevante partijen tot een handreiking te komen. Dit waren KNMG, Mentorschap Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Raad op Maat en V&VN.

Meer informatie

Download gratis de handreikingen:

The post Duidelijkheid over de rollen en verwachtingen rondom cliëntvertegenwoordiging appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde