Gemeenteraadsverkiezingen: lancering nieuw onderzoek mantelzorgwaardering

  • 22 februari 2022

MantelzorgNL onderzocht hoe mantelzorgers in 2021 individueel werden gewaardeerd in alle 352 gemeenten in Nederland. Twee jaar eerder deden wel al eenzelfde onderzoek. Als we deze cijfers naast elkaar leggen zien we over het algemeen een dalende lijn van de waarde van de individuele waardering voor mantelzorgers. Een conclusie die we helaas moeten trekken. Direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart gaan we met dit onderzoek naar buiten.

Landkaartje

Dit onderzoek presenteren we middels een landkaartje. Dit wordt een feitelijke weergave, waarbij per gemeente te zien is wat de individuele waardering was in 2021 én in 2019. We willen hiermee de stand van zaken in heel Nederland inzichtelijk maken. In het bijbehorende onderzoek gaan we dieper in op de algemene stand van zaken en wat de trend is van de mantelzorgwaardering in het algemeen.

Nieuwe colleges aan zet

Dit onderzoek brengen we naar buiten via de landelijke media. Ook zullen we door middel van een brief  en bijbehorend pamflet bij de nieuwe gemeenteraadsleden in de 352 gemeenten aandacht vragen voor de mantelzorgwaardering. Uiteraard focussen we in de brief niet alleen op de mantelzorgwaardering. De waardering is het enige meetbare instrument om inzichtelijk te krijgen waar het geld uit het gemeentefonds terecht komt. Juist door de waardering als meetbaar voorbeeld te nemen willen we het signaal afgeven dat het aan de nieuwe gemeenteraadsleden is om zich de komende vier jaar hard te maken voor de ondersteuning van mantelzorgers én op welke manieren dat kan.

Heb je vragen? Stel ze aan Ytje Hiemstra y.hiemstra@mantelzorg.nl.

 

The post Gemeenteraadsverkiezingen: lancering nieuw onderzoek mantelzorgwaardering appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar03-OKTOBER-2022

Meer werken én meer zorgen is schier onmogelijke opgave

Het kabinet zet met trajecten als het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA)…

  • Calendar03-OKTOBER-2022

Meer werken én meer zorgen is een onmogelijke opgave

Het kabinet zet in op minder professionele zorg en op betaalbaarheid van de zorg. Tegelijkertijd moeten we meer gaan werken.…

55 Gerelateerde