Gezocht: jonge mantelzorg vriendelijke scholen

  • 18 februari 2022

De landelijke pilot Jonge Mantelzorg Vriendelijke School (april 2022 t/m april 2023) legt verbindingen tussen scholen (zowel voortgezet als primair) en lokale jonge mantelzorgconsulenten. Ongeveer 20 scholen kunnen deelnemen aan de pilot.

Met laagdrempelig aanpak die binnen bestaande onderwijs-thema’s uitgevoerd wordt, wil het project scholen bewust maken van het begrip jonge mantelzorger, hen informatie en handvatten bieden voor signalering en in contact brengen met lokale ondersteuners.

De lokale jonge mantelzorgconsulent is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project, in samenwerking met de school.

JMZ Pro helpt bij de uitvoering en biedt een gratis toolkit met o.a. lesmaterialen, mentor- en gastlessen, webinars, theatervoorstellingen en erkenningsbordjes.

Kick-off Webinar

Wil jij als mantelzorgconsulent meer weten over deze pilot om hier eventueel aan deel te nemen? Volg dan het kick-off webinar van 29 maart 2022. Tijd: 10.00 tot 11.15 uur

Aanmelden voor het webinar kan via de website van JMZ Pro.

The post Gezocht: jonge mantelzorg vriendelijke scholen appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar03-OKTOBER-2022

Meer werken én meer zorgen is schier onmogelijke opgave

Het kabinet zet met trajecten als het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het Integraal Zorgakkoord (IZA)…

  • Calendar03-OKTOBER-2022

Meer werken én meer zorgen is een onmogelijke opgave

Het kabinet zet in op minder professionele zorg en op betaalbaarheid van de zorg. Tegelijkertijd moeten we meer gaan werken.…

55 Gerelateerde