Hoger loon voor informele pgb-hulpverleners huishoudelijke hulp en individuele begeleiding

  • 30 augustus 2023

Goed nieuws voor mantelzorgers die zorg verlenen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb): het pgb-uurtarief moet hoger zijn dan het minimumloon. Dit bepaalde de Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter in sociale zekerheidszaken, op 16 augustus.

Deze uitspraak draagt bij aan de erkenning van mantelzorgers.

Veel gemeenten hanteren het minimumloon of een uurtarief net daar boven. Deze uitspraak betekent dus dat gemeenten het tarief moeten aanpassen.

Mantelzorgers

De uitspraak gaat over het informeel pgb-uurtarief voor hulp bij het huishouden en individuele begeleiding. Dit is het uurtarief voor hulp door mensen uit de eigen omgeving, zoals een partner, familieleden vrienden.

Onduidelijkheid

Het was lange tijd onduidelijk welk tarief gehanteerd moest worden. De Wmo 2015 stelt alleen dat gemeenten een passend tarief moeten hanteren. De Centrale Raad van Beroep heeft met haar uitspraak nu aangegeven wat een passend tarief is.

Wat wordt het nieuwe tarief?

Voor Hulp bij Huishouden is het uurtarief bepaald op de hoogste periodiek van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), schaal 15. Voor individuele begeleiding wordt dat ook de hoogste periodiek van de cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), schaal 30.

Blij met deze uitspraak

MantelzorgNL is blij met deze uitspraak, mantelzorgers verdienen een passende beloning. En dit draagt bij aan de erkenning van mantelzorgers. Dit kost nier meer geld, maar helpt bij het  oplossen van het personeelsprobleem in de zorg. Juist daarom is ondersteuning en waardering van mantelzorgers zo belangrijk. Het is fijn dat alle gemeenten in Nederland hetzelfde tarief moeten gaan gebruiken.

Wat kun jij nu doen?

Word jij betaald uit een informeel pgb voor huishoudelijke hulp of individuele begeleiding en ontvang je nu het minimumloon? Vraag dan bij de budgethouder na of de tarieven aangepast worden.

Meer informatie

Alles wat je als mantelzorger wilt weten over persoonsgebonden budget (pgb) en mantelzorg.

 

The post Hoger loon voor informele pgb-hulpverleners huishoudelijke hulp en individuele begeleiding appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde