Inbreng MantelzorgNL voor Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg op 6 juli

  • 30 juni 2022

Door een tekort van zorgpersoneel, moeten mantelzorgers meer zorg opvangen. Daarom kan het debat in 6 juli in de Tweede kamer niet gevoerd worden zonder hierin mantelzorgers mee te nemen.

Vraag om duidelijke keuzes

De tekorten op de arbeidsmarkt vragen om duidelijke keuzes. Ook om te voorkomen dat de informele zorg (mantelzorgers en vrijwilligers) het afvoerputje wordt: voorkom dat zorg wordt afgewenteld op mantelzorgers en neem gerichte maatregelen om de informele zorg gezond te houden. Want anders loopt de druk op mantelzorgers nog verder op.

Werkende mantelzorgers

1 op de 3 werkende mantelzorgers heeft nu al moeite om werk en mantelzorg te combineren. Een situatie die voor niemand wenselijk is.

Wat moet er gebeuren?

Hoe bereiden we de samenleving voor als door personeelstekorten in de zorg er meer van burgers gevraagd gaat worden? Hoe kunnen werkende mantelzorgers beter ondersteunen om naast hun werk, goed zorgtaken uit te voeren?

Oplossingen:

  • meer aandacht voor informele zorg bij de opleidingen van professionals in zorg en welzijn
  • een betere samenwerking tussen de formele en informele zorg

Wij vragen de minister om dit op te pakken samen met de minister van onderwijs en partijen in het veld.

Meer informatie

Lees onze brief aan de Tweede Kamer voor het Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg op 6 juli.

The post Inbreng MantelzorgNL voor Kamerdebat arbeidsmarkt en zorg op 6 juli appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde