Langer thuis wonen gaat meer van mantelzorgers vragen

  • 21 maart 2023

Om de zorg betaalbaar te houden voor de toekomst en door het tekort aan personeel in de zorg, wil het Kabinet dat ouderen zo lang mogelijk thuis wonen. MantelzorgNL vreest dat dit een nog groter beroep op mantelzorgers zal doen. Goede en passende ondersteuning is daarom nodig. Donderdag spreekt de Tweede Kamer over deze plannen van het Kabinet.

Langer thuis wonen voor ouderen

‘Zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan.’ Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wil het huidige Kabinet langer thuis wonen voor ouderen mogelijk maken.

Een voorwaarde om langer thuis te kunnen wonen is een sterke basiszorg. Als je met een kwetsbare gezondheid langer thuis woont, moet je kunnen rekenen op toegang tot goede zorg met de juiste deskundigheid. Zoals van huisartsen, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde en/of (gespecialiseerde) wijkverpleegkundigen. De basis moet op orde zijn.

Passende mantelzorgondersteuning is nodig

De meeste zorg in Nederland wordt door naasten en vrijwilligers verleend. Langer thuis wonen van ouderen, betekent ook een groter beroep op mantelzorg.

Het WOZO programma verzwaart het beroep op mantelzorgers. Dat terwijl bijna 1 op 10 mantelzorgers overbelast is.

We voorzien dat de groep overbelaste mantelzorgers de komende jaren gaat groeien als ouderen langer thuis wonen. Dit baart ons grote zorgen. De ondersteuning van mantelzorgers zal daarom vanuit meerdere partijen moeten komen.

Deze punten bracht MantelzorgNL samen met de Patiëntenfederatie onder de aandacht van leden van de Tweede Kamer.

Meer informatie

Download de brief aan de Tweede Kamer.

The post Langer thuis wonen gaat meer van mantelzorgers vragen appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar07-DECEMBER-2023

SCP: Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het activeren van jongeren op verschillende terreinen zoals onderwijs, werk en mantelzorg. Wat doet…

  • Calendar01-DECEMBER-2023

Nieuw Generiek Kompas, bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan ontwikkeld, gericht op het…

113 Gerelateerde