Liefdevolle Plicht waardevolle aanvulling op bestaand aanbod mantelzorgondersteuning

  • 22 juli 2022

Het mantelzorgproject Liefdevolle Plicht, dat ondersteuning van mantelzorgers met een achtergrond in Nederlands-Indië moet verbeteren, is in drie pilotgemeenten succesvol van start gegaan. In de gemeenten Wierden, Woerden en Tilburg zijn na de landelijke aftrap in april 2022, diverse ontmoetingen gerealiseerd tussen mantelzorgers, belangenorganisaties, welzijnsorganisaties en gemeenten. Tijdens die ontmoetingen werd duidelijk dat openlijk spreken over hoe zwaar mantelzorg kan zijn, vaak nog taboe is. Ook werd gemeld dat voorlichting over bijvoorbeeld dementie niet altijd de Indische en Molukse doelgroepen bereikt. Liefdevolle Plicht is een meerjarig programma van MantelzorgNL, Stichting Pelita en de Landelijke Stichting Molukse Ouderen, LSMO.

Kick offs in Wierden en Woerden

In de gemeenten Wierden en Woerden vonden lokale kick offs plaats met Molukse stichtingen Kandjoli (Wierden) en Sinar Maluku (Woerden), mantelzorgers en zorgprofessionals. De ontmoetingen waren vooral gericht op kennismaking en het inventariseren van belangrijke thema’s in de behoeften van mantelzorgers: Mantelzorgen kan heel eenzaam zijn. Een lotgenotencontact zou welkom zijn, werd opgemerkt. Een dagbesteding die aansluit bij de culturele achtergronden kan verlichting geven. Maar die is (nog) niet beschikbaar. Ook werd er naar de toekomst gekeken: Hoe gaan we in gesprek met de derde generatie over mantelzorg voor hun ouders? En hebben die ouders nog wel dezelfde behoeften?

De ontmoetingen waren een bron van herkenning voor veel deelnemers: ‘Er is een grote drempel voor Molukkers om je kwetsbaar op te stellen. Maar het wordt nog zwaarder als je er niet over praat. En je hoeft er als mantelzorger niet alleen voor te staan, dáár gaat dit project Liefdevolle Plicht ook over. Dat is waardevol.’

Kick off in gemeente Tilburg

In de gemeente Tilburg is het project Liefdevolle Plicht bezig met het in kaart brengen en benaderen van de vele (doelgroep) organisaties voor wie het belang van een cultuursensitief aanbod groot is. Ook is men gestart met het vergroten van draagvlak onder zorgprofessionals. De lokale kick off van Liefdevolle Plicht voor Molukkers in Tilburg is op 26 juli 2022. De datum voor de kick off voor de Indische doelgroep wordt binnenkort bekend gemaakt.

Oproep

Herken jij de thema’s die tijdens de ontmoetingsbijeenkomsten zijn besproken? Ben jij mantelzorger met een achtergrond in Nederlands-Indië of professional die veel met mantelzorgers te maken heeft? En woon je in Wierden, Woerden of Tilburg? Dan ben je van harte welkom om je aan te sluiten bij Liefdevolle Plicht.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorg.nl/liefdevolleplicht. Hier vind je ook onze Wegwijzers, waarin allerlei achtergrondinformatie is te vinden over de historische en culturele context en adviezen over cultuursensitief werken.

 

 

The post Liefdevolle Plicht waardevolle aanvulling op bestaand aanbod mantelzorgondersteuning appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar20-JUNI-2024

Wie is verantwoordelijk als de mantelzorger handelingen overneemt van de zorgprofessional? 

Mantelzorgers worden steeds vaker gevraagd om bij te springen in de zorg. Een vraag die dan opkomt is: wat als…

  • Calendar20-JUNI-2024

Liefdevolle Plicht nu ook in regio Twente, Waalwijk en Apeldoorn

In navolging van de succesvolle pilots die we de afgelopen twee jaar in Woerden, Tilburg en Wierden uitvoerden, zijn we…

158 Gerelateerde