Mantelzorg belangrijk thema tijdens debat woon- en zorgplannen voor ouderen

  • 30 maart 2023

Zijn de gevolgen voor mantelzorgers wel voldoende bekend als ouderen langer thuis blijven wonen? Dit was één van de vragen van Kamerleden aan minister Helder tijdens het Tweede Kamerdebat over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Wij waren blij dat onze inbreng en daarmee de inbreng van mantelzorgers ruim aanwezig was in het debat. Drie belangrijke mantelzorgmoties zijn inmiddels aangenomen.

Langer thuis is grotere druk op mantelzorg

De woon- en zorgplannen van dit Kabinet hebben als doel dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Dit moet er aan bijdragen dat de druk op de stijgende zorgkosten en de druk op het werk voor de zorgprofessional afneemt.

Om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen, worden tal van maatregelen genomen. Tijdens het debat stelden de leden van de Tweede Kamer kritische vragen of mantelzorgers voldoende ondersteuning zullen krijgen wanneer ouderen langer thuis zullen wonen. Er zal meer van mantelzorgers gevraagd worden. Terwijl bekend is dat het aantal mantelzorgers de komende jaren af gaat nemen en de groep ouderen groeit.

Voltijd werken en mantelzorgen

Kritische vragen kwamen er ook op het voornemen van het Kabinet om mensen te belonen meer uren te gaan werken, om zo de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Maar hoe moet je én meer uren gaan werken én meer mantelzorgen voor een naaste? Beide zaken gaan niet samen. De minister werd gevraagd om hier meer samenhang in aan te brengen.

Tweede Kamer benadrukt belang van goede ondersteuning voor mantelzorgers

Tijdens het debat zijn talrijke moties ingediend, waarvan een aantal over mantelzorg.

Drie belangrijke moties zijn deze week aangenomen, een motie:

  • om te zorgen dat er voldoende zorggeschikte woningen komen in kleine dorpen in landelijk gebied.
  • roept de regering op de verdeling van arbeid en mantelzorg juist wel in samenhang te zien.
  • om te onderzoeken hoe mantelzorgers beter organisatorisch en financieel ondersteund kunnen worden.

De uitvoering van deze moties gaat MantelzorgNL goed volgen.

Meer informatie

The post Mantelzorg belangrijk thema tijdens debat woon- en zorgplannen voor ouderen appeared first on MantelzorgNL.

Ook interessant

  • Calendar07-DECEMBER-2023

SCP: Meer meedoen is niet per se goed voor jongeren

Het huidige overheidsbeleid is gericht op het activeren van jongeren op verschillende terreinen zoals onderwijs, werk en mantelzorg. Wat doet…

  • Calendar01-DECEMBER-2023

Nieuw Generiek Kompas, bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samenwerking

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan ontwikkeld, gericht op het…

113 Gerelateerde