Mantelzorgagenda: concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken

  • 11 juli 2023

Vrijdag 7 juli is de Mantelzorgagenda 2023 – 2026 van het Ministerie van VWS naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze agenda staat een aantal concrete acties, die gaan helpen om de positie van mantelzorgers te versterken. MantelzorgNL heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de agenda.

Val van het kabinet

Afgelopen vrijdag viel ook het Kabinet. Als MantelzorgNL gaan we de politieke partijen input geven voor hun programma’s, want we willen dat de stem van de mantelzorger wordt gehoord. Ook volgen we nauw welke debatten dit najaar nog door gaan. Als vanouds leveren we onze input om de positie van mantelzorgers te versterken, zodat de acties die in de Mantelzorgagenda staan vermeld, de aandacht houden die ze verdienen.

De Mantelzorgagenda volgt op de visie die staatssecretaris Van Ooijen vorig jaar al presenteerde in de Tweede Kamer.

Sterkere positie van de mantelzorger

De acties moeten eraan bijdragen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste beter kunnen combineren met andere taken: door de zorg van mantelzorgers te zien, te erkennen en te faciliteren.

In het bijzonder als het gaat om:

  • werkende mantelzorgers
  • jonge mantelzorgers

Maar ook verbeteringen voor de thema’s mantelzorg en wonen en mantelzorg en bijstandsverlening.

Gelijkwaardige samenwerking tussen mantelzorg en zorgprofessionals

Ook verbetering van samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals staat op de agenda.

Veel mantelzorgers hebben te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Mantelzorgers verrichten ook steeds meer handelingen. Hoe kunnen we de samenwerking versterken en wordt de mantelzorger gezien en betrokken door de zorgprofessional, met oog voor de draagkracht en draaglast?

Juiste hulp en ondersteuning

De druk op de mantelzorger neemt toe. Het is belangrijk dat mantelzorgers op tijd de juiste hulp en ondersteuning krijgen wanneer dit nodig is. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn aan zet om hier vorm aan te geven, bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg. Maar het kan ook gaan om goede informatievoorziening of bewustwording.

De acties zijn er op gericht om gemeenten te stimuleren en te faciliteren verbeteringen in deze ondersteuning voor elkaar te krijgen

Pittige opgave voor de toekomst: wat is nodig?

We staan voor een pittige opgave om de zorg voor elkaar in de toekomst zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen.

Mantelzorgers zullen deze druk steeds meer gaan voelen. Hiervoor moet de positie van mantelzorgers versterkt worden, moet mantelzorg vanuit wetten, uitvoering en maatschappij de zorg voor je naaste beter mogelijk gemaakt worden. Én moet er meer geïnvesteerd worden in preventie en respijt.

Op deze manier kunnen we de zorg voor elkaar mogelijk maken en vol houden. Met deze agenda geven we de aanzet tot concrete stappen hierin.

The post Mantelzorgagenda: concrete stappen om de positie van mantelzorgers te versterken appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde