Nationale strategie voor de implementatie van VN-handicap

  • 15 februari 2024

Het demissionaire kabinet heeft vorige week groen licht gegeven voor de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en hun naasten. Dit betekent een belangrijke stap richting een toegankelijke en inclusieve samenleving.

Waarom een strategie?

In 2016 is het VN-verdrag Handicap geratificeerd in Nederland. Dit verdrag is bedoeld om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Een deel van de mensen met een beperking heeft naasten of mantelzorgers die voor hem/haar/hen zorgen. Zij lopen, net als de mensen met een beperking zelf, tegen een scala van problemen en drempels op. Deze drempels zijn soms letterlijk als het gaat om toegankelijkheid van gebouwen, maar ook op het gebied van financiën of wet- en regelgeving.

De strategie geeft het VN-verdrag Handicap een grote impuls. De omvang van de problemen en de diversiteit van de groep mensen met een beperking en hun naasten maakt het een uitdaging het structureel te kunnen aanpakken. Een nationale strategie bindt alle ministeries en bestuurlijke lagen, centraal en decentraal. De strategie gaat over meerdere kabinetsperiodes heen en staat daarmee los van het politieke klimaat. Het is niet vrijblijvend, want heeft een verplichting vanuit het VN-verdrag.

Mantelzorgers en naasten in de strategie

In de strategie is er aandacht voor naasten en mantelzorgers. Zij worden meermaals genoemd. In de doelstellingen en speerpunten van de strategie wordt gesproken over ondersteuning van de naasten en mantelzorgers bij de problemen waar zij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld bij het combineren van zorg en werk. Ook wordt onder andere gezegd dat naasten en mantelzorgers, indien zij dit wensen volwaardig onderdeel moeten kunnen zijn van een team rond iemand met een beperking.

De speerpunten en doelstellingen die mensen met een beperking zelf raken, raken ook de mantelzorgers, al dan niet indirect. Bijvoorbeeld als het gaat om betere toegang tot publieke ruimtes en activiteiten. Dit zal er ook voor zorgen dat mantelzorgers minder uitzoekwerk en zorgen hebben voorafgaand aan een uitstapje samen met de mens met een beperking.

Hoe verder?

De strategie wordt in 2024 vertaald naar een werkagenda door de betrokken ministeries. In lijn met het VN-verdrag Handicap moeten mensen met een beperking en hun naasten betrokken worden bij het opstellen en uitvoeren van de werkagenda.

Meer informatie

Download de Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap.

The post Nationale strategie voor de implementatie van VN-handicap appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar20-JUNI-2024

Wie is verantwoordelijk als de mantelzorger handelingen overneemt van de zorgprofessional? 

Mantelzorgers worden steeds vaker gevraagd om bij te springen in de zorg. Een vraag die dan opkomt is: wat als…

  • Calendar20-JUNI-2024

Liefdevolle Plicht nu ook in regio Twente, Waalwijk en Apeldoorn

In navolging van de succesvolle pilots die we de afgelopen twee jaar in Woerden, Tilburg en Wierden uitvoerden, zijn we…

158 Gerelateerde