Nibud: de financiële impact voor huishoudens met kind of ouder met een beperking

  • 27 juni 2024

Wat zijn de financiële gevolgen voor huishoudens waarvan een ouder of kind een beperking heeft? Dat onderzocht het Nibud. Een beperking betekent noodzakelijke uitgaven, waardoor er minder bestedingsruimte is. Volwaardig meedoen in de samenleving is dan vaak niet mogelijk.

Acht voorbeeldsituaties

Voor acht voorbeeldsituaties zijn de meerkosten berekend. Het gaat dan vaak om extra kosten voor vervoer, energie, medicijnen en de zorgverzekering. Soms spelen ook relatief hoge uitgaven aan woonlasten, intensieve begeleiding, verblijfskosten en voeding een rol.

Zeker voor mantelzorgers die een gezamenlijk huishouden voeren met een partner of kind met een beperking, voelen de gevolgen van deze onvermijdbare uitgaven in hun portemonnee.

Uit de voorbeeldsituaties blijkt dat huishoudens met een beperking altijd minder geld overhouden dan vergelijkbare huishoudens zonder beperking. 

Hoge administratieve last

Niet alle kosten die gemaakt worden vanwege het leven met een beperking worden vergoed. Tegemoetkomingen kunnen ook per gemeente verschillen. Voor bepaalde soort kosten bestaan speciale regelingen. Aan de ene kant helpen deze regelingen huishoudens om de meerkosten te beperken. Aan de andere kant bestaat het risico dat mensen vanwege de versnippering niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Dit alles legt een hoge administratieve last op de huishoudens met (kinderen met) een beperking en draagt bij aan de regelkolder.

Minder bestedingsruimte, minder mogelijkheden om situatie te verbeteren

Een beperking kan gevolgen hebben voor het inkomen dat iemand dat iemand kan verwerven. Die verschillen kunnen groot zijn. Door hun beperking (of de beperking van hun partner of kinderen) zijn ze niet in staat meer te werken of een baan met een hoger salaris te verkrijgen.

Dit zorgt ervoor dat huishoudens met (kinderen met) een beperking niet alleen minder bestedingsruimte hebben dan mensen zonder beperking, maar ook minder mogelijkheden om hun situatie te verbeteren. Aandacht voor het kunnen combineren van werk en mantelzorg is daarom van groot belang.

Minder regelkolder en meer aandacht voor de combinatie werk en mantelzorg

MantelzorgNL vindt het zorgelijk dat het hebben van een beperking in het huishouden een grote financiële impact heeft waardoor volwaardig meedoen in de samenleving in de knel komt.

De versnippering aan vergoedingen en de administratieve last om ze aan te vragen draagt bij aan de regelkolder. Meer aandacht voor het kunnen combineren van werk en mantelzorg zou voor een deel van de mantelzorgers hun financiële situatie kunnen verbeteren.

Meer informatie

Download het Nibud-rapport: Meerkosten van het leven met een beperking

The post Nibud: de financiële impact voor huishoudens met kind of ouder met een beperking appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde