Oproep aan het nieuwe kabinet: stel één minister voor mantelzorg aan

  • 11 juni 2024

Mantelzorg is allang geen zorgvraagstuk meer. Doordat de formele zorg sterk leunt op mantelzorgers, ontstaan er op het gebied van werk, onderwijs en wonen nieuwe vraagstukken die niet meer los van elkaar kunnen worden gezien.

Mantelzorg is hiermee een sociaal economisch vraagstuk geworden. En daar kan alleen goed mee omgegaan worden wanneer dé minister van VWS hierin een coördinerende rol inneemt.

De rek is er wel uit

Vijf miljoen mantelzorgers merken het elke dag. De handen moeten steeds een stukje verder uit de mouwen worden gestoken om de extra druk vanuit de formele zorg en de vraag naar zorg op te kunnen vangen.

Mantelzorgers zijn inventief en flexibel maar de rek is er wel uit. De tijd is voorbij dat het werk er niet onder leed. Of dat zorgen voor een ander onopgemerkt bleef tijdens een studie. Evenals de tijd dat je familie om de hoek woonde, wat het makkelijker maakte om voor elkaar te zorgen.

Mantelzorg als oplossing

Inmiddels wordt duidelijk dat bij de ambities van ieder afzonderlijk ministerie de mantelzorger wordt gezien als de oplossing.

Want, meer handjes in de zorg, meer arbeidskrachten in een krimpende arbeidsmarkt, maar ook minder studievertraging in het onderwijs: het zijn allemaal dezelfde mensen waar we een beroep op doen.

Want het zijn de wijkverpleegkundige, de leraar of de student die zelf ook mantelzorger zijn.

Potje trouwtrekken

Gezien de onvoorwaardelijke band die mantelzorgers hebben met degene voor wie ze zorgen, zullen ze als het erop aankomt daar de prioriteit leggen. En die keuze kan de bestaanszekerheid in gevaar brengen.

Esther Hendriks, bestuurder MantelzorgNL:

‘Als we niet verder verwikkeld willen raken in dit potje touwtrekken tussen ministeries, dan moeten we erkennen dat complexiteit alléén goed geadresseerd kan worden wanneer de beleidsterreinen die van invloed zijn op mantelzorgers beter op elkaar zijn afgestemd.’

Daarvoor kan volgens MantelzorgNL het ministerie van VWS de onderwerpen langdurige zorg en mantelzorg niet meer los van elkaar zien. De minister die daarvoor verantwoordelijk wordt zal met de andere ministeries moeten afstemmen hoe Nederlanders worden ondersteund bij het uitvoeren van mantelzorgtaken in combinatie met het werk dat ze uitoefenen, de studie die ze volgen en de situatie waarin ze wonen.

Meer informatie

Lees de brief die we vandaag naar de beoogd minister president en de formateur stuurde.

The post Oproep aan het nieuwe kabinet: stel één minister voor mantelzorg aan appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde