Prinsjesdag 2023: erkenning voor mantelzorgers!

  • 20 september 2023

De Koning benadrukte in zijn Troonrede de waardevolle rol van mantelzorgers: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren.’ Wij hadden het niet beter kunnen verwoorden en zijn blij met deze erkenning van mantelzorgers.

Prinsjesdag 2023 stond in het teken van (globale) onzekerheden, grote uitdagingen en verkiezingen. Er was veel aandacht voor bestaanszekerheid, wat in de komende maanden ook een belangrijk onderwerp zal blijven.

Net als vorig jaar nemen de zorguitgaven de grootste plek in op de begroting 2024, met een verwachte uitgave van ongeveer 103,4 miljard euro.

Minder bezuinigingen ouderenzorg

Twee geplande bezuinigingsmaatregelen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) worden geschrapt. Hierdoor wordt er €225 miljoen minder bezuinigd op ouderenzorg dan aanvankelijk gepland was voor 2024. Dat is goed nieuws. Maar er zijn ook zorgen.

Groter beroep op mantelzorg

Er is een tekort aan zorgpersoneel en een groeiende vergrijzing, wat waarschijnlijk een groter beroep op mantelzorg betekent.

Wmo: invoer inkomensafhankelijke eigen bijdrage

Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), wordt er helaas een inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd.

Dit kan de druk op gemeenten om Wmo-voorzieningen beschikbaar te houden verminderen, maar leidt tot hogere zorgkosten, vooral voor middeninkomens.

Dit past niet bij eerdere afspraken van dit kabinet om de stapeling van zorgkosten te verminderen en het brengt extra administratieve lasten met zich mee voor gebruikers van de Wmo-voorzieningen en hun mantelzorgers. Een gemiste kans.

We zijn blij dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer aandacht zal besteden aan de samenwerking tussen zorgaanbieders en de afstemming van zorg met mantelzorgers om problemen en bureaucratie te voorkomen.

Mantelzorg en werk

De wet arbeid en zorg wordt vereenvoudigd, zodat administratieve rompslomp rond werk en mantelzorg wordt verminderd, denk aan verlofregelingen. Dit wordt in 2023 onderzocht en in 2024 verder uitgewerkt, met input van de SER. Dit zou de regeldruk kunnen verminderen.

Kostendelersnorm wordt aangepast

Ook wil de regering vanaf 1 januari 2025 een probleem in het toeslagensysteem oplossen. Zodat als eerstegraads familieleden tijdelijk samenwonen voor mantelzorg, ze niet meer gekort worden op verschillende toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan grootouders die tijdelijk bij hun dochter wonen voor mantelzorg.

Dat is goed nieuws. MantelzorgNL heeft hier keer op keer voor gepleit, fijn dat dit nu wordt doorgevoerd.

The post Prinsjesdag 2023: erkenning voor mantelzorgers! appeared first on MantelzorgNLpro.

Ook interessant

  • Calendar23-JULI-2024

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo is geen goed idee

MantelzorgNL vindt samen met andere partijen een herinvoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo geen goed idee. Dit…

  • Calendar05-JULI-2024

Premier Schoof zegt uitwerking hoofdlijnenakkoord op mantelzorg toe: presentatie op Prinsjesdag

In zijn eerste plenaire debat met de Tweede Kamer over de regeringsverklaring reageerde premier Dick Schoof op de inbreng van…

166 Gerelateerde