Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond

  • 16 december 2021

Stichting Pelita, de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en MantelzorgNL slaan de handen ineen om samen te werken in een project t.b.v. mantelzorgers met een achtergrond in Nederlands-Indië.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze groepen hoog zijn vanwege schaamte, wantrouwen en het niet willen tonen van zwaktes. Ook kunnen het oorlogsverleden van de familie en  cultuurspecifieke kenmerken van invloed zijn op het geven en ontvangen van mantelzorg. En hoe verandert dit over de verschillende generaties?

We gaan in drie pilotgemeenten aan de slag om:
1) de doelgroep te versterken;
2) professionals en sleutelfiguren te equiperen;
3) te zorgen voor een duurzame verankering.

Naast het creëren van structuren die lokaal ook geborgd zijn is het doel om opgedane kennis en methoden overdraagbaar te maken voor andere gemeenten.

Collectieve Erkenning

Dit initiatief is onderdeel van de collectieve erkenning Indische gemeenschap en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wil je meer weten? Heb je tips of suggesties of wil je eens van gedachten wisselen? Mail: g.batman@mantelzorg.nl. Motto = aansluiten bij dat wat er al is!

The post Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar20-FEBRUARI-2024

Branchemonitor 2022-2023, hoe staat het ervoor?

Welke ontwikkelingen zien organisaties die mantelzorgondersteuning bieden? Welke vormen van ondersteuning bieden zij, wat ondernemen ze en hoeveel mantelzorgers bereiken…

  • Calendar15-FEBRUARI-2024

Nationale strategie voor de implementatie van VN-handicap

Het demissionaire kabinet heeft vorige week groen licht gegeven voor de meerjarige nationale strategie voor mensen met een beperking en…

129 Gerelateerde