Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond

  • 16 december 2021

Stichting Pelita, de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en MantelzorgNL slaan de handen ineen om samen te werken in een project t.b.v. mantelzorgers met een achtergrond in Nederlands-Indië.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze groepen hoog zijn vanwege schaamte, wantrouwen en het niet willen tonen van zwaktes. Ook kunnen het oorlogsverleden van de familie en  cultuurspecifieke kenmerken van invloed zijn op het geven en ontvangen van mantelzorg. En hoe verandert dit over de verschillende generaties?

We gaan in drie pilotgemeenten aan de slag om:
1) de doelgroep te versterken;
2) professionals en sleutelfiguren te equiperen;
3) te zorgen voor een duurzame verankering.

Naast het creëren van structuren die lokaal ook geborgd zijn is het doel om opgedane kennis en methoden overdraagbaar te maken voor andere gemeenten.

Collectieve Erkenning

Dit initiatief is onderdeel van de collectieve erkenning Indische gemeenschap en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wil je meer weten? Heb je tips of suggesties of wil je eens van gedachten wisselen? Mail: g.batman@mantelzorg.nl. Motto = aansluiten bij dat wat er al is!

The post Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar21-SEPTEMBER-2023

Ook mantelzorgers kunnen een nieuwe coronaprik halen

Vanaf 2 oktober worden de eerste coronaprikken van de najaarsronde 2023 gezet. Als mantelzorger krijg je niet apart een uitnodiging,…

  • Calendar20-SEPTEMBER-2023

Prinsjesdag 2023: erkenning voor mantelzorgers!

De Koning benadrukte in zijn Troonrede de waardevolle rol van mantelzorgers: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij…

93 Gerelateerde