Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond

  • 16 december 2021

Stichting Pelita, de Landelijke Stichting Molukse Ouderen (LSMO) en MantelzorgNL slaan de handen ineen om samen te werken in een project t.b.v. mantelzorgers met een achtergrond in Nederlands-Indië.

De drempel om hulp in te schakelen kan voor deze groepen hoog zijn vanwege schaamte, wantrouwen en het niet willen tonen van zwaktes. Ook kunnen het oorlogsverleden van de familie en  cultuurspecifieke kenmerken van invloed zijn op het geven en ontvangen van mantelzorg. En hoe verandert dit over de verschillende generaties?

We gaan in drie pilotgemeenten aan de slag om:
1) de doelgroep te versterken;
2) professionals en sleutelfiguren te equiperen;
3) te zorgen voor een duurzame verankering.

Naast het creëren van structuren die lokaal ook geborgd zijn is het doel om opgedane kennis en methoden overdraagbaar te maken voor andere gemeenten.

Collectieve Erkenning

Dit initiatief is onderdeel van de collectieve erkenning Indische gemeenschap en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Wil je meer weten? Heb je tips of suggesties of wil je eens van gedachten wisselen? Mail: g.batman@mantelzorg.nl. Motto = aansluiten bij dat wat er al is!

The post Project voor mantelzorgers met Indische of Molukse achtergrond appeared first on Professionals.

Ook interessant

  • Calendar16-MEI-2024

Mantelzorg benoemd in hoofdlijnenakkoord

MantelzorgNL is blij dat de versterking van de positie van mantelzorgers is benoemd als belangrijk aandachtspunt in het hoofdlijnenakkoord van…

  • Calendar14-MEI-2024

Campagnemateriaal voor de Week van de Jonge Mantelzorger is nu beschikbaar

Van 1 tot en met 7 juni is het de Week van de Jonge Mantelzorger, waarin we jaarlijks aandacht vragen…

148 Gerelateerde