Verlofregelingen

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor onvoorziene omstandigheden en noodsituaties waarop u direct moet reageren, zoals wanneer u plotseling verzorging moet regelen voor een (ernstig ) ziek familielid. De werkgever betaalt het salaris door. Calamiteitenverlof kan enkele uren of enkele dagen duren.

Kortdurend zorgverlof

Om enkele dagen noodzakelijke hulp te geven aan uw kinderen, partner of ouders kunt u kortdurend zorgverlof opnemen. Per 1 juli 2015 is deze zorg uitgebreid en kunt u ook verlof opnemen om hulp te bieden aan broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of andere in de sociale omgeving.  De werkgever betaalt gedurende dit verlof minstens 70% van uw loon door. U kunt dit verlof alleen opnemen wanneer niemand anders de zorgtaken op zich kan nemen. Ook moet u het eerst met uw werkgever overleggen.

Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof geldt wanneer u voor langere tijd voor iemand moet zorgen. Per jaar mag u twaalf weken lang maximaal de helft van het aantal uren dat u werkt opnemen als zorgverlof. Je blijft dus een aantal uren werken. Dit verlof is bedoeld om te zorgen voor uw kind, partner, of ouder met een levensbedreigende ziekte. Per 1 juli 2015 is deze zorg uitgebreid en kunt u ook verlof opnemen voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten of andere in de sociale omgeving. U krijgt geen salaris voor de uren dat u niet werkt.

Deeltijd werken

Wanneer u minder uren wilt gaan werken, hebt u daar in principe recht op. Dit is geregeld in de Wet aanpassing arbeidsduur. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Het verzoek tot werkvermindering kunt u bij uw werkgever indienen.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof is niet wettelijk geregeld. Dit verlof kan van toepassing zijn wanneer u voor langere tijd voor iemand wilt  zorgen, maar je baan niet wilt opzeggen. U kunt het alleen opnemen wanneer uw werkgever hiermee instemt. Omdat u geen salaris ontvangt, heeft onbetaald verlof allerlei gevolgen, bijvoorbeeld voor je pensioenopbouw. Recht op een WW-, WIA- of ziekte uitkering behoudt u wel.

Andere mogelijkheden

Voor uw werkgever is het belangrijk dat u goed blijft functioneren, daarom is het belangrijk dat u problemen met hem bespreekt. Wellicht zijn er andere oplossingen te bedenken, zoals met salaris of vrije dagen sparen voor verlof, thuiswerken of flexibele uren.

Niet voor iedereen is het gemakkelijk om deze onderwerpen op zijn werk te bespreken en ook niet alle werkgevers staan hier voor open. Wilt u wel over uw situatie praten, maar weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Neem dan contact op met Steunpunt Mantelzorg.

Verdiep je verder