Mantelzorg en wonen

Hoe woon jíj in de toekomst als je ouder wordt? Of jouw ouders? Denk erover na. Die toekomst is dichterbij dan je denkt.

(Pré-)mantelzorgwoning

We blijven steeds langer thuis wonen. Velen willen dit zelf ook, maar het is ook steeds vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert namelijk. Dat betekent dat je een woning nodig hebt waar je zelfstandig kunt blijven wonen. Of dat je gebruik maakt van een (pré-)mantelzorgwoning, waardoor er voor jou gezorgd kan worden. Jij hebt hiervoor de regie in handen. Wil je hier alles over weten? Logisch. In deze nieuwsbrief vind je meer informatie.

Bijeenkomst ‘Mantelzorg en Wonen’ terugkijken

In oktober 2021 is er een informatiebijeenkomst geweest over het thema mantelzorg en wonen. Tijdens de bijeenkomst werd er o.a. uitleg gegeven over mantelzorgwoningen en pré-mantelzorgwoningmaatregelen van de gemeenten in het Land van Cuijk. De bijeenkomst kunt u hier terugkijken.

Themabijeenkomst Mantelzorg en wonen – YouTube


Snel naar